×

Hvordan starter jeg en DoseCan på nytt

Du starter en DoseCan på nytt ved å åpne lokket. Skyv deretter den svarte (på / av-knappen) til 0, vent 10 sekunder og skyv den tilbake til I.

Husk at DoseCan må være tilkoblet strøm 1-2 minutter før den starter opp på nytt, da med DoseCan # eller "Next medicine" i displayet.

Levert av Zendesk