×

Hvordan låser jeg en DoseCan?

Hvis du vil låse en DoseCan, vri om låsen inne i DoseCan-lokket. Vri låsen til den er på den lukkede låsehendelen. Bruk om nødvendig en mynt for å vri låsen.

Når DoseCan er låst, bruk magnetknappen for å åpne den.

ADVARSEL: Ikke lås en DoseCan hvis du ikke vet hvor DoseCan magnetnøkkelen er. Låsen bør kun brukes av ansatte som administrerer DoseCans for borgere og har tilgang til nøkler.

 

Levert av Zendesk