×

Hvordan kvitterer jeg for medisin?

Når det er tid for medisinering, piper din DoseCan og blinker. Når legemidlet er tatt, trykk på OK-knappen som kvittering for dosen din.

Når du trykker på OK, stopper alarmen og displayet viser tidspunkt for neste dose eller sideplan.

Levert av Zendesk