×

Hvordan skifter jeg bruker på en DoseCan?

En DoseCan kan kun brukes af en medisinbruker om gangen, men kan godt skifte bruker over tid. 


I så fall skal du slette brukeren i DoseSystem software og DoseCan vil starte opp med et nytt DoseCan # i displayet, som skal brukes ved opprettelse af ny bruker.

Levert av Zendesk