×

Hva kan være i en DoseCan?

DoseCan kan romme en dose pakket medisin fra apotek og utvalgte pille esker.

Det kan være en doseringsrulle med gjennomsnittlig størrelse i 14 dager, og det kan være 16 stk. utvalgte pille esker. Vår egen DoseTray og bla. produkt MediMax

Levert av Zendesk