×

"Hvit skjerm" eller "GSM Error"

Det kan skje at en DoseCan viser en hvit skjerm (skjerm uten grafikk) eller ikke kommer videre fra en skjerm hvor det står "GSM error". 

Dette skyldes vanligvis at DoseCan er tappet for batteri. Slukk DoseCan med skyveknappen på innsiden av lokket. Lad den lade i min. 5 min. og tænd igen.

Hvis Feilen fortsat er der, kontakt support. 

 

Levert av Zendesk