×

DoseCan feil i display

Small-errorscreen.png

Hvis du opplever dette skjermbildet på DoseCan, er det fordi den må oppdateres.

Derfor koble til strøm og DoseCan starter automatisk en oppdatering. "Updating Software" vises i displayet.

Hvis ingenting skjer etter noen minutter, slår du på og av DoseCan inne i lokket.

Levert av Zendesk